FirePro ger ingen skada på elektronik eller annan utrustning. Det påverkar inte heller syrehalten, vilket är en fördel för brandmännen under insatsen. FirePros aerosol beräknas vara 3-10 gånger effektivare per viktenhet än vad Halon var på sin tid. Produkterna har även värdefulla fördelar som att det är kostnadseffektivt och bättre för miljön.

En annan sak som är mycket unikt med FirePros produkter är att även om el och batteribackup slagits ut, så kommer släckbomben ändå att lösas ut automatiskt. Detta görs med en magnesiumladdning som finns i bomben – det är unikt!
FirePro är godkänd i brandklass A, B, C, F och El 130,000 volt. FirePro-aerosolen består av en kaliumnitratblandning, med en partikelstorlek på ~1mikron som varken är korrosiv eller elektrisk ledande. Den ventileras lätt ut efter släckning.

Behållarna kan monteras i taket, på väggen eller under golvet och kräver därmed inget extra utrymme. Det krävs inga omfattande installationer för trycksatta gasbehållare eller komplexa och dyra rörsystem och sprinklers. Vart dem placeras beror helt på släckstrategi.

Aerosol består av små partiklar Kaliumkarbonat (~1 mikrometer) som i gasform sprutas ut i rummet och bryter den kemiska reaktionen i branden. Nedbrytningsprocessen absorberar värmen från branden, vilket gör att temperaturen sjunker med cirka 100 grader på 30 sekunder. FirePro fungerar bäst i slutna utrymmen. Det finns produkter för fasta installationer och manuella enheter för bekämpning av pågående brand.

Automatiska släcksystem från FirePro är ett billigt och effektivt sätt att brandsäkra serverrum, kontrollrum, ställverk, elcentral, garage, bussar, lastbilar, båtmotorer, maskiner, lagerutrymmen eller andra slutna utrymmen där brand skulle orsaka långa driftstopp. Släcksystemet utlöses av en släckcentral, rökdetektorer, ställbar temperaturgiverare eller självutlöser vid 300 grader.

Släckbomben finns i flera olika storlekar från den minsta FP-8 som är avsedd för mindre el-centraler, diskmaskiner, små utombordare, tjock-TV etc till FP-5700 avseende för serverrum, ställverk, arkivrum osv.

FirePro Släckgranat Kit

FirePro släckgranat är ett verktyg för första insatsperson (FIP) som gör att man kan påbörja räddningsinsatsen redan innan insatsstyrkan är på plats. Brand- och räddningstjänster är ständigt under press för att släcka bränder och samtidigt minska risker för brandmän. Släckgranaten släcker och dämpar elden med ca.100 grader per minut. Granaten är i första hand framtagen som ett verktyg för första insatsperson för användning i slutna brinnande objekt. Inom några minuter kyler och släcker granaten brandhärden. Vilket reducerar skadorna på egendom och minskar saneringsbehovet. Användning av FirePro® släckgranaten i ett slutet utrymme har visat sig köpa dyrbar tid genom att sänka temperaturen, undertrycka eller till och med släcka en brand; i slutändan hjälper till att rädda liv, egendom och miljön.

FirePro släckgranaten är dessutom miljövänliga, kompakta och har en lång livslängd.

Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image