De-Wipe

Yrkesrelaterade cancerformer är en ledande orsak till arbetsrelaterad död över hela världen.

Använd De-Wipe för att effektivt ta bort farliga cancerframkallande ämnen och föroreningar från hud och ytor.

De-Wipe är den enda 100% biologiskt nedbrytbara Servetten.

Orsaka inte några oönskade hudreaktioner i kliniska dermatologiska tester.

Vetenskapligt bevisat, tar bort skadligt sot, smuts och cancerframkallande ämnen från huden.

 

Gå till "Nyheter"