Hydrovent Europe

Brandgaser ventileras på halvminut

Största fördelen är arbetssäkerheten. Rökdykare kan gå in och ha fri sikt. De slipper brandgaserna och blir heller inte kontaminerade

Hydrovent Europe kallas släcksystemet som i grunden är ganska okomplicerat. Ett långt kombinationsrör med två munstycken, ett för släckning (130 liter i minuten) och ett för ventilering (cirka 300 liter i minuten). Rörets längd är 195 centimeter men kan förlängas till 354. Det kopplas till vanlig smalslang.

Ventilationskapaciteten är 300 kubikmeter i minuten. Från ett rum kan vi få ut brandgaserna på en halv minut, samtidigt sänks temperaturen drastiskt. Rökdykarna kan sedan gå in i säker miljö med sikt för att slutföra släckningen

Gå till "Nyheter"