Lösningen är särskilt användbar för hörselskadade och andra som inte uppfattar ljudlarm samt platser var det kan vara svårt att höra larmet. När ett brandlarm utlöses larmar telefonen med vibration, ljus och ljud i ett frekvensområde som är anpassat för hörselskadade.