AVD släckare

AVD - ett släckmedel som effektivt släcker bränder i litiumjonbatterier

Släckmedlet AVD.

AVD står för Aqueous Vermiculite Dispersion och är ett släckmedel framställt av naturligt förekommande material.

AVD är en vattenhaltig dispersion av vermikulit. Vermikulit är namnet på en grupp hydratiserade laminära mineraler: silikater av aluminium-järn-magnesium. Mineralet vermikulit består av tunna, flata kristaller som innehåller mikroskopiska lager av vatten.

Vermikulit är en naturligt förekommande mineral som är kemiskt och fysiskt inert.
Helt giftfritt för levande organismer, växter och djur.
Helt giftfritt för organismer i jorden.

AVD släcker bränder i:

Litiumjonbatterier (batteribränder)
Brandfarlig fast/solid metall (t.ex. magnesium, aluminium).
Fiberöst material som textilier, möbler, trä etc. (klass A)

Användningsområden:

AVD är speciellt lämpat för högriskmiljöer och har även visat mycket goda egenskaper vid brandbegränsning.

Idag distribueras AVD i olika former till en bred professionell marknad. Bland våra kunder och användare finns bl.a. återvinningscentraler, räddningstjänst, bilhandlare, hobbyföreningar, sjukhus, landsting och kommuner.

Go back to "Nyheter"