Slideshow image

Ingen rök, ingen eld

Kostsamma avbrott i verksamheten kan undvikas genom att förebygga olyckor och skador och minimera säkerhetsriskerna.

30 års erfarenhet av brandsäkerhet

RTF Services är en föregångare och innovativ samarbetspartner inom tjänster relaterade till brandsäkerhet. Vi skyddar verksamhet, människor och miljö genom förebyggande åtgärder.

Vi gör det professionellt, ansvarsfullt och med 30 års erfarenhet från olika branscher och projekt. Våra tjänster inom brandsäkerhet, utbilding och sanering kompletterar varandra och bildar effektiva helhetslösningar för industrin, rederier, kommun och konsumenter.

Vi planerar kostnadseffektiva lösningar för brandsäkerheten tillsammans med er och utifrån era önskemål. Kontakta oss!

RTF Services – Säkerhet lönar sig

Contact form image

Kontakta oss

Ta gärna kontakt om du har frågor.

Till formulär