En utrymningsplan är en skylt som visar utrymningsvägar, instruktion vid brand eller annan fara, placering av manuella larmutlösningsdon och larmtelefon samt återsamlingsplats.(SS 2875)
På ritningen finns alltså information om hur man ska bete sig och var man ska samlas i väntan på räddningstjänsten.

“I en byggnad skall, i den omfattning som behövs och på lämpligt belägna platser, finnas anslag med utrymningsplan.” (AFS 2009:2).
Det är lämpligt med minst en utrymningsplan på varje våningsplan i en byggnad.
Utrymningsplanen skall placeras i lämplig läs höjd.

Kontakta oss så hjälper vi er