Service och Underhåll

Våra kompententa servicetekniker utför kontroll och underhåll av alla typer av brandredskap. Normalt sker en översyn en gång per år och då passar man ofta på att se över hela brandskyddet.

Vår service, tillsyn och underhåll håller högsta möjliga standard och utförs av certifierade brandservicetekniker enligt gällande regelverk och direktiv. 

Vi utför.

Service och underhåll av brandredskap
Service och underhåll av brandsläckare
Service och underhåll av brandposter
Service och underhåll av nödbelysning
Service och underhåll av branddörrar
Service och underhåll av första hjälpen-utrustning
Service och underhåll av rökluckor
Service brandlarm
Service av släcksystem för rumsskydd
Service av släcksystem för restaurangkök
Service av släcksystem för fordon och maskiner