Brandförebyggande och livsviktiga Utbildningar

Som en del i företagets brandförebyggande arbete har RTF Services redan i många år erbjudit olika säkerhetsutbildningar. Verksamheten har utvecklats under åren och utbudet av utbildningar och utbildare har ökat.

Utbildningar hålls på svenska, finska eller engelska. Plats och tidpunkt enligt överenskommelse.

Kontakta oss och fråga mer om våra utbildningar!

flame 01

RTF Services arrangerar följande Utbildningar inom arbetssäkerhet och brandskydd

Heta arbeten
Arbetssäkerhet

Grundläggande brandskydd
Utrymningsövningar
Släckövningar

Första hjälpen Utbildning
HLR Utbildning med hjärtstartare
Barn HLR

D-HLR
Samaritutbildningar 2 dagar

Vr-brandsläckning