HSE-koordinatorn har helhetsansvar för arbetssäkerheten

Stora byggnadsprojekt måste ha en eller flera utnämnda HSE-koordinatorer som övervakar arbetet under projekttiden. Förkortningen HSE står för hälsa, säkerhet och miljö.

HSE-koordinatorn har ett stort ansvar för arbetssäkerheten och miljön under projekttiden. När många olika företag och underleverantörer är involverade i ett projekt är det viktigt att någon kontrollerar att lagar följs. HSE-koordinatorn kontrollerar bland annat att gästarbetare har godkända cetifikat, och har ansvar för saker som avfallshantering och byggställningar på arbetsplatsen. Det mest väsentliga ur lagstadgad synpunkt är ändå arbetssäkerheten och att arbetsplatsen är trygg och säker för arbetstagaren.

HSE-koordinator på hel- eller deltid

Av oss kan du få offert på en HSE-koordinator till ditt byggnadsprojekt.

Fråga mer eller be om offert!