Alla batterier och litiumbatterier kan säkert samlas i en metallbehållare. Tankensuppsamlingskapacitet är cirka 14 l.
Inmatningsöppningen är placerad cirka en meter över marken när tanken är installerad
på sin fot.Inuti tanken finns en brandsläcknings- och dämpningsmekanism som aktiveras när
temperaturen stiger inuti den. Släckgranulat dämpar effektivt branden och absorberar
värme.De smälter runt de brinnande litiumbatterierna, isolerar och begränsar elden inne i tanken.