FFP (Firefightingpole)

Effektiv släckning, minskar risken för brandmän, minskar vattenmängden.

Släckning med släckstav minskar avsevärt på rökdykning, brandmäns
exponering för rökgaser och även förorenat släckvatten.

Brandmän behöver inte längre utsätta sig för olycksrisk genom att klättra för att släcka
bränder, de kan släckas i betydande omfattning utifrån, till exempel med en
värmekamera som visar var släckdimman behövs. Detta är arbetssäkerhet när
den är som bäst.

Go back to "Nyheter"