Virtuell brandövning

Många fördelar och möjligheter Förutom att vara helt säker, har VR-utbildningen fördelen att vara mer kostnadseffektiv, hållbar och skalbar, samtidigt som den erbjuder en förbättrad inlärningsupplevelse jämfört med traditionella träningsmetoder. Här skapas oändliga möjligheter med specifika miljöer, anpassade användargränssnitt och skräddarsydda scenarier som är relevanta för användaren.

R-virtual reality gör det möjligt att träna på brandsläckning i en trygg och säker miljö. Användaren guidas genom realistiska övningar med simulering av olika brandförlopp och situationer. Ena stunden är du i en hotellmiljö och i nästa kan du vara i en lagerlokal. Användaren måste välja släckare och släckmedel beroende på brandtyp. Under släckförloppet utvecklas röken och agerar du inte rätt försvinner sikten och det kan sluta riktigt illa, i alla fall i den virtuella världen.
Utbildningen med brandsimulator är platsoberoende, enkel att använda och kräver inga specialverktyg.

Fördelar med en VR-utbildning.

Erbjuder möjlighet att träna på brandsläckning i en trygg och säker miljö.
Träna olika brandscenarion med chans att få göra fel.
Mer kostnadseffektivt utan att tumma på kvalitén.
Utmärkt komplement till lärarledd utbildning och vår webbaserade e-learning.
Direkt feedback på hur effektivt man lyckats släcka branden och om man valt det optimala släckmedlet.
Övriga deltagare kan följa hur man agerar via extern skärm, projektor eller liknande.
Realistisk rökutveckling som belyser vikten av att agera tidigt.
Testa olika typer av brandsläckare och se skillnaden på brandsläckare med pulver, skum eller koldioxid.
Systemet sätts enkelt och snabbt upp, allt finns i kitet.

Go back to "Nyheter"