X-FOG Miljösläckare

Brunnsviks folkhögskola väljer giftfria X-Fog. Ett självklart val för oss säger bitr. rektor Sussane Smed

X-FOG

Till skillnad från miljöskadliga, fluortensidbaserade släckmedel innehåller X-Fog inga kemiska ämnen med cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper. Ett högt EC50-värde (4,1%) och ett lågt PNEC-värde
(17500L) gör X-Fog miljöneutralt.

Släckeffektivt och förebyggande

Släckmedlet X-Fog har upp till fyra gånger bättre släckeffekt
än vatten och verkar både aktivt och som ett förebyggande
brandskydd genom att vara släckande och impregnerande
vilket hindrar återantändning i det brinnande materialet.

Den goda släckeffekten innebär också en mycket snabb
värmesänkning av branden vilket gör att andelen brännbara och giftiga gaser som uppstår minskar, vilket i sin tur
skapar en bättre miljö för användaren

Go back to "Nyheter"