Skadekartläggning och skaderapport

För att försäkringsbolaget ska få en tydlig helhetsbild av skadans omfattning efter en brand utförs en skadekartläggning. Utifrån den planeras brandsaneringsåtgärder för att återställa skadeobjektet. Det är den skadedrabbade, det vill säga försäkringstagaren, som beställer brandsaneringen i samråd med sitt försäkringsbolag.

Vi arbetar strukturerat och kartlägger skadan rum för rum genom att fotografera och dokumentera processen. Efter att vi är klara får försäkringsbolaget en skaderapport där skadans omfattning är beskriven och dokumenterad. Skaderapporten är viktig också med tanke på tvister och liknande som kan uppstå efteråt.

Vi har lång erfarenhet av brandsanering och skadekartläggning på ett område som sträcker sig från Karleby till Kristinestad. När vi kartlägger skadan föreslår vi lämpliga åtgärder för brandsaneringen. Vi kan sedan ta hand om arbetet från början till slut: rivning, rengöring och återuppbyggnad.

Ta kontakt!